ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι
Δείτε το μάθημα στο ecourse

Διδάσκοντες

Γραφείο: Π1 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο
Γραφείο: Π11 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Fortran. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις. Είσοδος/έξοδος. Λήψη αποφάσεων. Βρόγχοι επανάληψης. Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι πίνακες. Υποπρογράμματα τύπου function και subroutine.

Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως: 0.6 Τ + 0.4 E
όπου:

Διαφάνειες διαλέξεων

Άλλα βοηθήματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 11 Jan 2023 18:25:21 HTML-4.01-Transitional      CSS-2.1