ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι

Διδάσκοντες

Γραφείο: Π1 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο
Γραφείο: Π11 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα Fortran. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις. Είσοδος/έξοδος. Λήψη αποφάσεων. Βρόγχοι επανάληψης. Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι πίνακες. Υποπρογράμματα τύπου function και subroutine.

Διαλέξεις

  • Τρίτη
      15:00-17:00       Αίθουσα Μ1
  • Τετάρτη
      11:00-13:00       Αίθουσα Μ1

Ώρες εργαστηρίων

  • Τμήμα Α
   Παρασκευή    9:00-11:00    Αίθ. Π2
  • Τμήμα Β
   Παρασκευή    9:00-11:00    Αίθ. Π5
  • Τμήμα Γ
   Παρασκευή    11:00-13:00    Αίθ. Π2
  • Τμήμα Δ
   Παρασκευή    11:00-13:00    Αίθ. Π5

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται δύο απουσίες.

Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως: 0.6 Τ + 0.4 E
όπου:

Διαφάνειες διαλέξεων

Άλλα βοηθήματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 1 Oct 2018 11:55:30 HTML-4.01-Transitional      CSS-2.1