ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙI
Δείτε το μάθημα στο ecourse

Διδάσκοντες

Γραφείο: Π1 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο
Γραφείο: Π11 Email: EMAIL
Μεταβατικό κτήριο

Ύλη μαθήματος

Προγραμματισμός με τη γλώσσα C++. Μεταβλητές και αριθμητικές παραστάσεις, είσοδος/έξοδος, λήψη αποφάσεων, βρόγχοι επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, συναρτήσεις, δομές, τάξεις.

Διαλέξεις

  • Δευτέρα
      9:00-11:00       Αίθουσα Μ3
  • Τρίτη
      9:00-11:00       Αίθουσα Μ1

Ώρες εργαστηρίων


Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται δύο απουσίες.

Ύλη εργαστηριακών ασκήσεων

Τρόπος βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται ως: 0.6 Τ + 0.4 E
όπου:

Διαφάνειες διαλέξεων

Άλλα βοηθήματα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τελευταία ενημέρωση: 17 Feb 2022 12:28:57 HTML-4.01-Transitional      CSS-2.1